2214 Paseo Tumacacori, Tubac, Arizona, Tubac, AZ, 85646

2214 Paseo Tumacacori, Tubac, Arizona

Tubac, AZ 85646 | For Sale: $198,000
Presented By: SOLD!,
Phone: Email:
  • Icon house
  • Icon agent
  • Icon map
  • Icon email
  • Icon video